Verzorgende-IG (niveau 3)

Op basis van je reeds verworven ervaring in een individueel maatwerktraject de opleiding Verzorgende-IG niveau 3 doorlopen!

Als Verzorgende-IG help je zorgvragers met de taken die een Helpende Zorg & Welzijn ook uitvoert, zoals hulp bij wassen en aankleden en het begeleiden bij sociale activiteiten. Het derde leerweg-traject Verzorgende-IG is wel een duidelijke verdieping van het derde leerweg-traject Helpende Zorg & Welzijn. Zo voer je verpleegtechnische handelingen uit en zie je oorzaak en gevolg in je observaties van de zorgvrager. Het kunnen adviseren van cliënten is dan ook tevens een belangrijk onderdeel van het traject.

Vier uitstroomrichtingen
De Verzorgende-IG is werkzaam in een breed werkveld en de opleiding kent vier uitstroomrichtingen:

  • Verpleeg -en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT);
  • Gehandicaptenzorg (GHZ);
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);
  • Kraamzorg (KZ).

Het derde leerweg-traject Verzorgende-IG is een opleidingstraject voor mensen die in het bezit zijn van het diploma Helpende Zorg & Welzijn. Daarnaast heb je al ervaring als Helpende Zorg & Welzijn in de uitstroomrichting van Verzorgende-IG waarin je het opleidingstraject wil gaan volgen. Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar het derde leerweg-traject MBO-verpleegkundige op niveau 4.

Derde leerweg

Naast de Beroepsbegeleide Leerweg (BBL) en de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) is de zogenaamde derde leerweg tot stand gekomen. Deze derde leerweg biedt, anders dan de BOL en de BBL geen wettelijke eisen aan verplichte contacturen met een bevoegd docent en stage-uren.

Wat heeft dit voor voordelen?

Het ontbreken van de eis voor het maken van contacturen met een bevoegd docent betekent dat deze leerweg de mogelijkheid biedt om zelf te studeren wanneer en waar je wilt. Je kunt voor ondersteuning onze studiecoaches bereiken op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het vervallen van de eis  voor de stage-uren biedt de mogelijkheid om op basis van je ervaring te gaan kijken naar de uren praktijkbegeleiding die je nodig hebt om de beroepspraktijkvorming te doorlopen. Dan helpen wij jou bij voorkeur om je huidige werkplek of ZZP-activiteiten als erkende stageplaats in te richten en te laten erkennen. Zo kun je dus veelal vanuit je eigen team werken aan je praktijkontwikkeling! Je kunt dan ook zwaartepunten kiezen op basis van je ervaring. Heb je met een praktijkopdracht al veel ervaring, dan kun je met de studiecoach en de praktijkbegeleider afstemmen om de praktijkopdracht meteen op een beoordelingsniveau uit te voeren. Heb je nog minder ervaring, dan kun je per opdracht afspreken met de studiecoach en de praktijkbegeleider hoe je het praktijkonderricht kan inrichten. 

Inschrijfmogelijkheden

De inschrijving op de opleidingsroutes is vanaf 31 december 2014 tijdelijk gesloten door het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst met ROC Zadkine. Lopende studenten vallen nog gewoon onder deze overeenkomst. Voor nieuwe studenten en nieuwe inschrijving is KCM Groep nu bezig met een zelfstandige erkenningsaanvraag. 

KCM4ZORG kent drie studievarianten voor het behalen van het diploma Verzorgende-IG in één van de vier uitstroomrichtingen. U kunt de thuisstudie doorlopen in tien maanden, de klassikale studie in achttien maanden en de modulaire studie in achttien maanden.

Thuisstudie
Deze studieweg is o.a. geschikt voor cursisten die het diploma Verzorgende-IG willen behalen in een combinatie van theorieverwerking en praktijkuitvoering. In een oriënterend telefoongesprek verkennen wij graag uw persoonlijke situatie en bepalen wij samen met u een oplossing voor het inrichten van uw studie. Tijdens de thuisstudie doorloopt u de studietaken van het traject onder begeleiding van een studiecoach op afstand. Daarbij heeft u als cursist de beschikking tot onze online leeromgeving en kunt u voor ondersteuning tijdens kantooruren met onze studiecoaches bellen voor ondersteuning. 

Klassikale studie
Bij de klassikale leerweg  doorloopt u op dezelfde wijze als de thuisstudie de opleiding. Aanvullend worden voor u achttien studiebijeenkomsten in het Onderwijsleercentrum van KCM4Zorg geplant. Hier wordt u klassikaal begeleid door de studiecoach. Daarnaast kunt u ook de studiecoach op afstand raadplegen buiten de bijeenkomsten om. Daarnaast stellen wij onze online leeromgeving voor u beschikbaar.

Modulaire variant
In de modulaire variant zijn theorie en praktijk van elkaar gescheiden, waardoor u nog flexibeler bent in het indelen van uw traject. U kiest wat u wilt leren, wanneer u wilt leren en hoe u wilt leren! Ook bij deze opleidingsvariant biedt KCM4Zorg u begeleiding van een studiecoach op afstand en is onze online leeromgeving voor u beschikbaar.

Stage in de eigen werkzaamheden en op basis van uw ervaring
KCM Groep helpt u met het inrichten van de stage in uw eigen werkplek of ZZP-werkzaamheden. Wij informeren u graag na een inventarisatie van uw persoonlijke startsituatie over deze mogelijkheden. Door uw eigen werkplek, organisatie of team te laten erkennen en inrichten als stageplaats, kunt u vanuit uw huidige werkzaamheden uw kwalificatie naar het niveau van de opleiding ontwikkelen. Dat heeft het voordeel dat uw team en leidinggevende direct betrokken zijn bij uw ontwikkeling en u dus de stage makkelijker kunt organiseren.

Skillslab verpleegtechnische vaardigheden
Voor cursisten die het praktijkdeel verpleegtechnische vaardigheden niet in de stage kunnen doorlopen, organiseert KCM4Zorg op verschillende momenten tijdens uw studie het skillslab verpleegtechnische vaardigheden. In zes lesdagen leert u de praktijkhandelingen in een skillslab. Dit heeft het voordeel dat u in het skillslab een stevige basis legt om in de praktijk verder te leren.