Ontwikkelingsroutes Verzorgende-IG (niveau 3)

Op basis van je ervaring en persoonlijke studie-inrichting het erkende MBO-diploma behalen!

Als Verzorgende-IG helpt u zorgvragers met de taken die een Helpende Zorg & Welzijn ook uitvoert, zoals hulp bij wassen en aankleden en het begeleiden bij sociale activiteiten. De ontwikkeling naar Verzorgende-IG is wel een duidelijke verdieping op de werkzaamheden die een Helpende Zorg & Welzijn uitvoert. Zo voert u verpleegtechnische handelingen uit, stelt u zorgplannen op en observeert u bij de begeleiding van de zorgvragers vanuit oorzaak en gevolg analyse. Als Verzorgende-IG dient u een flinke kennisbasis te ontwikkelen in anatomie en ziekteleer en de bijzonderheden van de doelgroepen van de Verzorgende-IG.

Wat maakt de ontwikkelingsroutes van KCM4Zorg bijzonder? 

De ontwikkelingsroutes van KCM4Zorg voor Verzorgende-IG zijn speciaal ontwikkeld voor de doelgroep van volwassenen:

 • U kunt de ontwikkelingsroute prima combineren met andere verplichtingen in een volwassen leven, zoals werk en gezin.
 • U studeert waar en wanneer u dat wilt en het u uitkomt.
 • U kunt ondersteuning vragen aan de docenten op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur wanneer u daar behoefte aan heeft.
 • U kunt terugvallen op een remediërende leerweg in de vorm van deelname aan het klassikale Onderwijsleercentrum in Arnhem of een individueel gesprek met de studiecoach als u behoefte heeft om met persoonlijke begeleiding uw aanpak van de studie of studieonderdelen te verfijnen.
 • U kunt de doorloop versnellen op basis van reeds aanwezige ervaring.
 • U bepaalt uw eigen studietijd en werkt zelfstandig in uw eigen studietempo.
 • U kunt op ieder moment de studie starten.
 • U kunt de uitvoering van de praktijkopdrachten inrichten op uw werk, mits u daarbij begeleiding kunt krijgen.
 • U heeft in de Flexibele Ontwikkelingsroute een optimale vrijheid om uw stage in te richten. Dit hoeft in tegenstelling tot de MBO-route geen Calibris erkend stagebedrijf te zijn.
 • U kunt direct examen doen als u alle studieonderdelen heeft afgerond en het erkende MBO-diploma behalen.
 • De ontwikkelingsroutes Verzorgende-IG van KCM4Zorg zijn zo opgezet dat het volwassen cursisten een maximale vrijheid biedt om een ontwikkelingsroute te kunnen inrichten op basis van de persoonlijke situatie en met het inbrengen van reeds aanwezige ervaring.
 • Het volgen van een ontwikkelingsroute bij KCM4Zorg is dus altijd een individueel maatwerktraject van start tot diploma!

De twee ontwikkelingsroutes naar het erkende MBO-diploma Verzorgende-IG

Bij KCM4Zorg kunt u kiezen uit twee ontwikkelingsroutes om het diploma Verzorgende-IG te verwerven, de Flexibele Ontwikkelingsroute en de MBO Ontwikkelingsroute:

 

1 - Flexibele Ontwikkelingsroute Verzorgende-IG - Inschrijving geopend

 

 

 • De Flexibele Ontwikkelingsroute Verzorgende-IG is een instellingsroute van KCM4Zorg. Deze route hoeft niet aan de vereisten van de Wet Educatie Beroepsonderwijs te voldoen en valt volledig onder de kwaliteitseisen die de CRKBO-erkenning en het NRTO-lidmaatschap stellen aan KCM4Zorg.
 • Dit geeft u als cursist de optimale vrijheid om de inrichting en de doorloop van je ontwikkeling naar Verzorgende-IG zelf te plannen. Zo hoeft u niet verplicht stage te lopen bij een door Calibris ekend stagebedrijf. U kunt zelf een stagebegeleider kiezen die u in de uitvoering van praktijkopdrachten praktijkonderricht en feedback geeft.
 • Verder kunt u zwaartepunten kiezen in de opleiding op basis van reeds aanwezige ervaring. Zo kunt u efficiënt studeren om het examenniveau te bereiken.
 • Aan het einde van de Flexibele Ontwikkelingsroute heeft u uzelf ontwikkelt naar het examen niveau van Verzorgende-IG.
 • U stelt een eindportfolio op met bewijsstukken. Dit eindportfolio wordt door onze kantoorassessor getoetst aan de instroomeisen van de RIVOR-Diplomaroute.
 • Na afronding van de Flexibele Ontwikkelingsroute en de eindbeoordeling van uw portfolio, kunt u uzelf aanmelden voor de intake van de RIVOR-Diplomaroute.
 • In de RIVOR-Diplomaroute doorloopt u het examenprogramma, dat bestaat uit het skillsexamen, theorie-examens en praktijkobservaties door assessoren, alsmede de examens Nederlands en rekenen.
 • De RIVOR-Diplomaroute voldoet aan de eisen van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waarmee u na het succesvol doorlopen van de examenonderdelen het erkende MBO-diploma Verzorgende-IG ontvangt.

  Deze route is in het bijzonder geschikt voor ZZP-ers die zich vanuit hun eigen werk willen doorontwikkelen naar Verzorgende-IG. Verder is deze route geschikt voor deelnemers die stage kunnen lopen bij een niet door Calibris erkend stagebedrijf.

> Klik hier om meer informatie te lezen over de Flexibele Ontwikkelingsroute Verzorgende-IG 

 

2 - MBO-route Verzorgende-IG - Inschrijving tijdelijk gesloten*

 


 • De MBO-route is een opleidingsroute die valt onder de kwaliteitseisen die de Wet Educatie Beroepsonderwijs stelt aan een MBO-opleiding.
 • In deze route dient u verplicht stage te lopen bij een door Calibris erkend stagebedrijf. Het oordeel van uw praktijkbegeleider en van de BPV-docent worden meegewogen in de examinering. 
 • Bent u werkzaam bij een door Calibris erkend stagebedrijf, dan heeft deze route voor u dezelfde voordelen als de Flexibele Ontwikkelingsroute.
 • De officiële praktijkbegeleider kan namelijk de werkbegeleiding laten inrichten in uw eigen team en zelf de beoordelingen uitvoeren.
 • Op deze wijze kunt u uw eigen werk gebruiken voor de praktijkontwikkeling en ligt de praktijkontwikkeling binnen uw eigen team.
 • Heeft u nog geen werk of ervaring in de zorg, dan biedt het stagelopen bij een Calibris erkend stagebedrijf u het voordeel dat een ervaren en getrainde praktijkbegeleider toeziet op uw praktijkontwikkeling en u zo alle facetten van het vak kunt aanleren.
 • Aan het einde van de MBO-route heeft u uzelf ontwikkelt naar het examen niveau van Verzorgende-IG.
 • De praktijkbegeleider en de BPV-docent beoordelen of de beroepspraktijkvorming met een voldoende kan worden afgesloten. Daarna kunt u starten met de Proeve van Bekwaamheid, waarin nu op een zelfstandig werkend niveau van Verzorgende-IG de Proeveopdrachten doorloopt. Daarnaast bestaat het examenprogramma uit het skillsexamen, theorie-examens en de examens voor Nederlands en rekenen. Na het slagen voor de examenonderdelen ontvangt u het erkende MBO-diploma Verzorgende-IG.
  Deze route is uitermate geschikt voor mensen die geen ervaring hebben in de zorg en voor mensen die bij een Calibris erkend stagebedrijf werkzaam zijn. 

 

* Deze route is tot eind 2014 uitgevoerd in samenwerking met ROC Zadkine. Inschrijving is gesloten in verband met onze eigen erkenningsaanvraag tot eind 2015.

 

> Klik hier om meer informatie te lezen over de MBO-route Verzorgende-IG