Verzorgende-IG (niveau 3)

In korte tijd slagen voor het MBO-diploma Verzorgende-IG niveau 3 in Thuisstudie, Klassikale studie of modulaire variant !

Als Verzorgende-IG help je zorgvragers met de taken die een Helpende Zorg & Welzijn ook uitvoert, zoals hulp bij wassen en aankleden en het begeleiden bij sociale activiteiten. Het derde leerweg-traject Verzorgende-IG is wel een duidelijke verdieping van het derde leerweg-traject Helpende Zorg & Welzijn. Zo voer je verpleegtechnische handelingen uit en zie je oorzaak en gevolg in je observaties van de zorgvrager. Het kunnen adviseren van cliënten is dan ook tevens een belangrijk onderdeel van het traject.

Vier uitstroomrichtingen
De Verzorgende-IG is werkzaam in een breed werkveld en de opleiding kent vier uitstroomrichtingen:

  • Verpleeg -en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT);
  • Gehandicaptenzorg (GHZ);
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);
  • Kraamzorg (KZ).

Het derde leerweg-traject Verzorgende-IG is een opleidingstraject voor mensen die in het bezit zijn van het diploma Helpende Zorg & Welzijn. Daarnaast heb je al ervaring als Helpende Zorg & Welzijn in de uitstroomrichting van Verzorgende-IG waarin je het opleidingstraject wil gaan volgen. Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar het derde leerweg-traject MBO-verpleegkundige op niveau 4.

Derde leerweg

Naast de Beroepsbegeleide Leerweg (BBL) en de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) is de zogenaamde derde leerweg tot stand gekomen. Deze derde leerweg biedt, anders dan de BOL en de BBL geen wettelijke eisen aan verplichte contacturen met een bevoegd docent en stage-uren. Dit biedt dus de mogelijkheid om de opleiding in afstandsonderwijs aan te bieden en om cursisten in de vorm van individueel maatwerk een kwalitatieve en kwantitatief goede doorloop te bieden. KCM4Zorg werkt in de derde leerweg samen met ROC Zadkine, totdat KCM4Zorg eind 2014 een zelfstandige crebo-certificering heeft verworven. Cursisten die voor de verwerven van de crebo-erkenning afstuderen volgen de examenroute van ROC Zadkine en kunnen op deze wijze het officieel erkende MBO-diploma behalen. Na het verwerven van de crebo-erkenning, neemt KCM4Zorg de examinering en diplomering op zich.

KCM4ZORG kent drie studievarianten voor het behalen van het diploma Verzorgende-IG in één van de vier uitstroomrichtingen. U kunt de thuisstudie doorlopen in tien maanden, de klassikale studie in achttien maanden en de modulaire studie in achttien maanden.

Thuisstudie
Deze studieweg is o.a. geschikt voor cursisten die het diploma Verzorgende-IG willen behalen en niet kunnen voldoen aan de vereisten van een beroepsbegeleidende leerweg met een stage verplichting. In een oriënterend telefoongesprek verkennen wij graag uw persoonlijke situatie en bepalen wij samen met u een oplossing voor het inrichten van uw studie. Tijdens de thuisstudie doorloopt u de studietaken van het traject onder begeleiding van een studiecoach op afstand. Daarbij heeft u als cursist de beschikking tot onze online leeromgeving.

Klassikale studie
Bij de klassikale leerweg  worden achttien studiebijeenkomsten in het Onderwijsleercentrum van KCM4Zorg geplant. Hier wordt u klassikaal begeleid door de studiecoach. Daarnaast kunt u ook de studiecoach op afstand raadplegen buiten de bijeenkomsten om. Daarnaast stellen wij onze online leeromgeving voor u beschikbaar.

Modulaire variant
Nieuw binnen KCM4Zorg is de modulaire variant, waarbij u een opleidingtraject kunt doorlopen aan de hand van verschillende modules. Theorie en praktijk zijn hierbij van elkaar gescheiden, waardoor u nog flexibeler bent in het indelen van uw traject. U kiest wat u wilt leren, wanneer u wilt leren en hoe u wilt leren! Ook bij deze opleidingsvariant biedt KCM4Zorg u begeleiding van een studiecoach op afstand en is onze online leeromgeving voor u beschikbaar.

Geen stage verplicht!
Voor deze routes geldt in principe geen stage verplichting indien u over ervaring in de zorg beschikt. Na inventarisatie van uw persoonlijke situatie brengen wij een persoonlijk studieadvies voor u uit. In dit studieadvies adviseren wij op basis van uw ervaring over het uitvoeren van de opleidingsonderdelen. Dit kan betekenen dat wij u op basis van uw ervaring of u huidige werk  met u kunnen besluiten om bepaalde praktijkopdrachten op een alternatieve wijze uit te voeren, of in de vorm van een nader te bepalen beperkte stage.

Skillslab verpleegtechnische vaardigheden
Voor cursisten die het praktijkdeel verpleegtechnische vaardigheden niet in een beperkte stage kunnen doorlopen, organiseert KCM4Zorg minimaal twee keer per jaar een skillslab verpleegtechnische vaardigheden. In zes lesdagen leert u de praktijkhandelingen in een skillslab en hoeft u daarvoor geen stage te lopen.