Ontwikkelingsroutes Verzorgende-IG (niveau 3)

Op basis van je ervaring en persoonlijke studie-inrichting het erkende MBO-diploma behalen!

Als Verzorgende-IG help je zorgvragers met de taken die een Helpende Zorg & Welzijn ook uitvoert, zoals hulp bij wassen en aankleden en het begeleiden bij sociale activiteiten. De ontwikkeling naar Verzorgende-IG is wel een duidelijke verdieping op de werkzaamheden die een Helpende Zorg & Welzijn uitvoert. Zo voer je verpleegtechnische handelingen uit, stel je zorgplannen op en handel je vanuit je begeleiding vanuit oorzaak en gevolg in je observaties van de zorgvrager. Als Verzorgende-IG dien je een flinke kennisbasis te ontwikkelen in anatomie en ziekteleer en de bijzonderheden van de doelgroepen van de Verzorgende-IG.

Wat maakt de ontwikkelingsroutes van KCM4Zorg bijzonder? 

De ontwikkelingsroutes van KCM4Zorg voor Verzorgende-IG zijn speciaal ontwikkeld voor de doelgroep van volwassenen:

 • U kunt de ontwikkelingsroute prima combineren met andere verplichtingen in een volwassen leven, zoals werk en gezin.
 • U studeert waar en wanneer u dat wilt en het u uitkomt.
 • U kunt ondersteuning vragen aan de docenten op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur wanneer u daar behoefte aan heeft.
 • U kunt terugvallen op een remediërende leerweg in de vorm van deelname aan het klassikale Onderwijsleercentrum in Arnhem of een individueel gesprek met de studiecoach als u behoefte heeft om met persoonlijke begeleiding uw aanpak van de studie of studieonderdelen te verfijnen.
 • U kunt de doorloop versnellen op basis van reeds aanwezige ervaring.
 • U bepaalt uw eigen studietijd en werkt zelfstandig in uw eigen studietempo.
 • U kunt op ieder moment de studie starten.
 • U kunt de uitvoering van de praktijkopdrachten inrichten op uw werk, mits u daarbij begeleiding kunt krijgen.
 • In de Flexibele Ontwikkelingsroute heeft u een optimale vrijheid om uw stage in te richten. Dit hoeft in tegenstelling tot de MBO-route geen Calibris erkend stagebedrijf te zijn.
 • U kunt direct examen doen als u alle studieonderdelen heeft afgerond en het erkende MBO-diploma behalen.

De ontwikkelingsroutes Verzorgende-IG van KCM4Zorg zijn zo opgezet dat het volwassen cursisten een maximale vrijheid biedt om een ontwikkelingsroute te kunnen inrichten op basis van de persoonlijke situatie en met het inbrengen van reeds aanwezige ervaring.

Het volgen van een ontwikkelingsroute bij KCM4Zorg is dus altijd een individueel maatwerktraject van start tot diplomering!

De twee ontwikkelingsroutes naar het erkende MBO-diploma Verzorgende-IG

 • Bij KCM4Zorg kun je kiezen uit twee ontwikkelingsroutes om het diploma Verzorgende-IG te verwerven, de Flexibele Ontwikkelingsroute en de MBO Ontwikkelingsroute. 
 • De beide routes bestaan uit dezelfde opleidingsonderdelen om je te ontwikkelen naar het niveau van een bekwame en deskundige Verzorgende-IG met aansluitend de mogelijkheid om door het volgen van het examen het erkende MBO-diploma Verzorgende-IG te behalen. 
 • De status en de voorwaarden van de routes zijn afwijkend, waardoor de routes voor verschillende doelgroepen interessant zijn en de eigen werkzaamheden gebruikt kunnen worden voor de praktijkontwikkeling.

1 - Flexibele Ontwikkelingsroute (inschrijving geopend)

 • De Flexibele Ontwikkelingsroute voor Verzorgende-IG is een instellingsroute van KCM4Zorg. Deze route hoeft niet aan de vereisten van de Wet Educatie Beroepsonderwijs te voldoen en valt onder de kwaliteitseisen die de CRKBO-erkenning en het NRTO-lidmaatschap aan KCM4Zorg oplegt aan instellingsroutes.
 • Dit geeft jouw als cursist de optimale vrijheid om de inrichting en de doorloop van je ontwikkeling naar Verzorgende-IG zelf te plannen. Zo hoef je niet verplicht stage te lopen bij een door Calibris erkend stagebedrijf en kun je zelf een stagebegeleider kiezen die je in de uitvoering van praktijkopdrachten ontwikkelt.
 • Verder kun je zwaartepunten kiezen in de opleiding om deze te doorlopen naar het examenniveau.
 • Aan het einde van de Flexibele Ontwikkelingsroute heb je jezelf ontwikkelt naar het examen niveau van Verzorgende-IG.
 • Je stelt een eindportfolio op met bewijsstukken. Met dit eindportfolio voldoe je aan de instroomeisen van de RIVOR-diplomaroute.
 • Na afronding van de Flexibele Ontwikkelingsroute kun je je met je eindportfolio aanmelden voor de intake van de RIVOR-diplomaroute en het examenprogramma doorlopen dat bestaat uit het skillsexamen, theorie-examens en praktijkobservaties en de examens voor Nederlands en rekenen.
 • De RIVOR-diplomaroute voldoet aan de eisen van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waarmee de RIVOR-diplomaroute het erkende MBO-diploma Verzorgende-IG verstrekt als je de examenroute met succes hebt doorlopen.

De Flexibele Ontwikkelingsroute is een route die uitermate geschikt is voor ZZP-ers die hun eigen ZZP werkzaamheden als stage willen gebruiken. Verder is de Flexibele Ontwikkelingsroute geschikt voor deelnemers die werkzaam zijn bij een niet door Calibris erkend stagebedrijf en die binnen hun eigen organisatie en werk toch een goede stagebegeleiding kunnen organiseren.

> Lees meer over de Flexibele Ontwikkelingsroute Verzorgende-IG

2 - MBO Ontwikkelingsroute (inschrijving tijdelijk gesloten*)

 • De MBO-route is een opleidingsroute die valt onder de kwaliteitseisen die de Wet Educatie Beroepsonderwijs stelt aan een MBO-opleiding.
 • In deze route dien je verplicht stage te lopen bij een door Calibris erkend stagebedrijf. Het oordeel van je praktijkbegeleider en je BPV-docent wordt meegewogen in de examinering. 
 • Ben je werkzaam bij een door Calibris erkend stagebedrijf dan heeft deze route voor jou dezelfde voordelen als de Flexibele Ontwikkelingsroute. De officiële praktijkbegeleider kan namelijk de werkbegeleiding laten inrichten in je eigen team en zelf de beoordelingen uitvoeren. Op deze wijze kun je je eigen werk gebruiken voor de praktijkontwikkeling binnen je eigen team en kan de praktijkbegeleider na het doorlopen van de praktijkontwikkeling volgens de regels de beoordeling en aftekening doen van praktijkopdrachten. 
 • Heb je nog geen werk of ervaring in de zorg, dan biedt het stagelopen bij een Calibris erkend stagebedrijf je het voordeel dat een ervaren en getrainde praktijkbegeleider toeziet op je praktijkontwikkeling en je zo alle facetten van het vak kunt aanleren.
 • Aan het einde van de MBO-route heb je jezelf ontwikkelt naar het examen niveau van Verzorgende-IG. De praktijkbegeleider en de BPV-docent beoordelen of de beroepspraktijkvorming met een voldoende kan worden afgesloten. Daarna kun je starten met de Proeve van Bekwaamheid, waarin je op een zelfstandig werkend niveau van Verzorgende-IG de Proeveopdrachten doorloopt. Daarnaast bestaat het examenprogramma uit het skillsexamen, theorie-examens en de examens voor Nederlands en rekenen. Na het slagen voor de examenonderdelen ontvang je het erkende MBO-diploma Verzorgende-IG.

De MBO-route is een route die uitermate geschikt is voor mensen die geen ervaring hebben in de zorg en voor mensen die bij een Calibris erkend stagebedrijf werkzaam zijn. De examineringskosten zijn in deze route door de praktijkbeoordeling in de stage goedkoper dan de Flexibele Ontwikkelingsroute, waarin praktijkobservaties door twee onafhankelijk assessoren tot de kostprijs behoren.

> Lees meer over de MBO Ontwikkelingsroute Verzorgende-IG

* Deze route is tot eind december 2014 uitgevoerd in samenwerking met ROC Zadkine uit Rotterdam. De inschrijving in deze route is momenteel gesloten, totdat KCM4Zorg een zelfstandige Crebo-erkenning en examenbevoegdheid heeft verworven. Verwachting is dat deze route uiterlijk per 1 januari 2016 of in het najaar van 2015 wordt heropend. 

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de inhoud en de voorwaarden van de opleidingsroutes, maak dan een keuze uit de volgende links:

> Lees meer over de Flexibele Ontwikkelingsroute Verzorgende-IG

> Lees meer over de MBO Ontwikkelingsroute Verzorgende-IG

 

Vragen en aanvraag vrijblijvende intake

Wilt u vragen stellen in een persoonlijke gesprek of een vrijblijvende intake aanvragen?

Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u contact opnemen met één van onze studieadviseurs op telefoonnummer (026) 750 35 20. Onze studieadviseurs geven u graag informatie en willen graag uw vragen beantwoorden. U kunt tevens een vrijblijvend intakegesprek aanvragen. In het intakegesprek verkennen de studieadviseurs uw persoonlijke situatie. U ontvangt dan een trajectvoorstel waarin u kunt teruglezen hoe u de ontwikkelingsroute kunt inrichten en doorlopen.

U kunt tevens uw vragen stellen met de chatoptie op onze site.